24 юни 2015 г.

Стаси и огромната красота

Тази сутрин малкото жабче Стаси се събуди и сънено потърка очички. Леко-леко, без да се напряга излишно, реши да се поогледа наоколо, за да види накъде върви светът. Завъртя главичка и замръзна.

Вечерта жабчето беше толкова уморено, че заспа върху тревичката пред къщичката си. И когато се събуди, се ококори от почуда. Защото около себе си Стаси видя отворените очи на толкова много цветя, колкото никой не може да си представи. Вечерта цветята са били заспали и Стаси не е и предполагала върху каква красота е лежала през цялата нощ.


И ето сега хиляди цветни очи я гледаха право в нейните ококорени две. Жабчето се почувства толкова щастливо, че сърцето му щеше да се пръсне.

Стаси премигна няколко пъти, въздъхна от огромната красота и скочи в блатото. Днес денят й щеше да е прекрасен!
 

Жабчето Стаси Copyright © 2012 Design by Ipietoon Blogger Template